Stamboomonderzoek wint de laatste jaren steeds meer aan belangstelling. Waar die belangstelling uit voorkomt, is niet eenduidig te verklaren.
Er zijn mensen die veel van hun vrije tijd steken in voorouderlijk onderzoek. Ik ben een van hen.
Op deze site vindt u een deel van de resultaten van mijn onderzoekt dat zijn aanvang heeft genomen in het voorjaar van 1987.

Met genealogische groet,
Maurice Roefs