Vrijdagavond 6 januari 2012. Er waait een koude, gure wind om de st.-Elisabethkerk. De kerkklok slaat acht keer. Binnen in de kerk branden de lampen en maakt het JCH zich op voor de repetitie.

Het is de eerste repetitie van 2012. De 15 aanwezige leden wensen elkaar met de Brabantse drieklapper alle goeds voor het nieuwe jaar. Het is kenmerkend voor het JCH, misschien niet een vriendenclub in de letterlijke zin van het woord, maar weI een zangclub met een grote onderlinge verbondenheid. Na afloop van de repetitie wordt er traditiegetrouw koffie gedronken en flink gebuurt. Ditmaal heeft Ellen Dulk appelflappen gebakken en wordt de opname van de Nachtmis beluisterd. Er zijn veel positieve reacties ontvangen waaruit blijkt dat ook een relatief klein koor kwaliteit kan leveren.

In februari 2012 bestaat het JCH 45 jaar. De oprichting van het koor vindt plaats in 1967, vlak na het Tweede Vaticaans Concilie. Een voor die tijd ingrijpend conciliebesluit is de invoering van de volkstaal in de liturgie. In de Christus’ Hemelvaart wordt deze vernieuwing al snel opgepikt en op 19 februari een jongerenkoor opgericht.

De tijd van lange haren en beatmissen liggen al weer in een ver verleden. De aanduiding jongerenkoor wordt, gezien de leeftijd van de leden, vandaag de dag niet meer gebruikt. Het koor verloochent zijn afkomst echter niet en hanteert de lettercombinatie JCH als afkorting van het oorspronkelijke Jongerenkoor Christus’ Hemelvaart. Een lettercombinatie die in het verleden door een oud-lid op professionele wijze is verwerkt in een fraai logo.

Het koor bestaat op enig moment uit maar liefst 52 leden, tegenwoordig zijn er dat nog 17. Dat laat onverlet dat het goede van de 45-jarige geschiedenis wordt voortgezet. Onder leiding van dirigente Marja Janssen is er een actieve muziekcommissie die nieuwe liederen uitzoekt en repetitiegereed maakt. Liederen zijn eigentijds en vaak gekozen uit het aanbod van moderne liederen voor jongerenkoren. Maar ook het internet wordt tegenwoordig gebruikt in de zoektocht naar nieuw repertoire afgestemd op de klankkleur van het koor.

‘Wat je zingt, blijft vaak doorzingen in jezelf’

Er wordt weI eens gezegd dat de kerk zingt of ze bestaat niet meer. Het koor is dan ook voor veel leden van groot belang voor het levend houden van de eigen geloofsbeleving en het in stand houden van de band met de parochie.

Wat je zingt, blijft vaak doorzingen in jezelf, zodat je dat meeneemt voor andere momenten in je leven. Wellicht geldt ook onbewust wat kerkvader Augustinus gezegd zou hebben, namelijk dat zingen dubbel bidden is. En dus is het goed om lid van het JCH te zijn of als kerkganger met het koor mee te zingen. Zodoende speelt bij de keuze van menig lied het motto “samen zingen = samen vieren” een belangrijke rol.

Zingen in de kerk is dan ook geen optreden. De koorzang is evenmin muzikale omlijsting, maar maakt wezenlijk deel uit van de liturgie. Zang geeft een extra dimensie aan de vieringen en maakt de liturgie tot een feest, zoals dat bij ‘t naluisteren van de Nachtmis maar weer eens blijkt. Het samen zingen wordt gestimuleerd door het aanbieden van inlegvellen met liedteksten aan de kerkgangers bij bijzondere diensten als Pasen en Kerstmis.

De afgelopen jaren hebben acht leden een Gregoriusonderscheiding gekregen voor hun 25-jarig lidmaatschap. Jeanne Rutjes bijvoorbeeld is al 33 jaar actief voor het koor, waarvan meer dan 25 jaar als organiste. Koploper is Marian Gebbink met maar liefst 34 ‘dienstjaren’. Zij was het ook die in 2009 vlak voor de Nachtmis ziek naar huis moest, maar thuis op tv een nieuw kerstlied hoorde dat het jaar daarop ingestudeerd is en met de nachtmissen van 2010 en 2011 ten gehore is gebracht.

Klein in ledental, maar een hoge mate van trouw aan elkaar en de parochie. In 2001 maakte het JCH de overgang van de Christus’ Hemelvaartkerk naar de st.-Elisabethkerk. Geen gemakkelijk besluit omdat dit destijds samenging met de emotie van de kerksluiting. Na 10 jaar is de st.-Elisabethkerk een vertrouwde omgeving voor het koor, wordt de aanstaande parochiefusie meer van de zijlijn beleefd en ziet het koor zich vooral verbonden met de Graafse toren.

Vijfenveertig jaar

Het JCH blikt met vertrouwen naar de toekomst en hoopt de lokale geloofsgemeenschap nog lange tijd van dienst te mogen zijn. Maar het koor gaat zich eerst opmaken voor een bescheiden feestje vanwege het 45-jarig bestaan. Dat wordt gehouden op zondag 26 februari met een feestelijke viering in de st.-Elisabethkerk, aanvang 11.00 uur. ledereen die het JCH een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd.

(februari 2012)